SER SOCI / SÒCIA

SER SOCI / SÒCIA

Som un club esportiu amateur, que ens agrada córrer, caminar i passar-ho bé!. Per això ser-ne soci/a és un orgull. Volem promoure l'esport però també els valors universals de companyonia, l'esforç, la competició positiva, el respecte i la inclusió social.

Tots els socis/es tenen els mateixos drets i deures independentment de la situació esportiva en la qual es trobin dins el Club. Tenen dret a estar informats i a participar de totes les activitats proposades pel Club.

A més, tots els socis/es tenen dret a rebre la samarreta del Club en el moment de fer la inscripció, sempre que hi hagi en estoc. En el cas que no es tinguin disponibles, es farà entrega un cop se’n disposin.

Els socis i sòcies tenen dret a gaudir del finançament de les curses i marxes populars que decideixi la Junta (totalment o de forma parcial) sempre i quan la dotació pressupostària ho permeti.

En el moment de donar-se d’alta del Club caldrà abonar la matrícula, així com la quota anual (fer l’ ingrés en el compte del Club), independent del moment de la temporada que sigui, així, com omplir el formulari per facilitar les dades personals i les dades bancàries.

La indumentària esportiva del club (sobretot la samarreta) és d’obligada utilització per a tots els socis i sòcies en aquelles curses i marxes que el Club financi (totalment o de forma parcial). Es recomana que s’utilitzi la samarreta del Club en totes les curses i marxes que hi participi amb l’objectiu de donar visibilitat al Club arreu.

Els socis i sòcies han de col·laborar i participar en la mesura del possible en totes les iniciatives en les quals el Club sol·liciti col·laboració. El voluntariat és fonamental.

Els socis i sòcies han de ser respectuosos en les seves conductes envers totes les persones amb les quals es relacionen sempre que ho facin en representació del club. Dins les xarxes socials han d’evitar realitzar comentaris públics que puguin resultar ofensius, especialment dirigits a persones o entitats relacionades amb el club o les competicions on aquest hi participa sempre que les esmentades declaracions puguin malmetre la imatge del club o de qualsevol dels seus integrants.